Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

21:05
6346 9cf9 500
One of milon icelandic lighthouses. North. 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
21:05
6275 1471 500
Reyks.  Jego najlepsza cześć. Ta, która pozwala najlepiej oglądać cuda na niebie. 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

November 08 2019

21:30
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viahormeza hormeza
21:25
5540 caf9 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaimpressive impressive
21:24
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential viaimpressive impressive

November 07 2019

13:43
4609 3448 500
13:43
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie vianoisetales noisetales

November 06 2019

22:45
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianotoco notoco
22:41
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viarhubarbrr rhubarbrr
22:28
6080 defa
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
22:26
6572 5708 500
Reposted fromnyaako nyaako via48hrs 48hrs

October 30 2019

06:45

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viadotkliwie dotkliwie

October 28 2019

09:32
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaimpressive impressive
09:30
4507 bed4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
09:23
8779 28f7 500
Wojciech Kuczok - "Gnój"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 via48hrs 48hrs
09:19
9272 9eaf 500

October 20 2019

12:56
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasyrena syrena
12:52
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viainto-black into-black

October 19 2019

17:45

Pewien człowiek, zanim umarł, powiedział do swojego syna: „To jest zegarek, który podarował mi Twój dziadek. Ma ponad 200 lat. Zanim Ci go dam, proszę żebyś go wziął i poszedł z nim do pierwszego lepszego lombardu. Powiedz że chcemy go sprzedać, i spytaj ile za niego mogą zapłacić.”

Syn za namową ojca poszedł z zegarkiem i już po kilkunastu minutach był z powrotem mówiąc:

„Oferują za niego 10 dolarów bo jest stary i mocno zniszczony.” Ojciec poprosił syna żeby tym razem wziął zegarek i poszedł do pierwszego lepszego zegarmistrza.

Syn wrócił po godzinie, mówiąc: „Zegarmistrz zaproponował 20 dolarów za zegarek, ojcze.”

Ojciec ponownie zwrócił się do syna: „Weź ten zegarek i podejdź do pierwszej napotkanej osoby na ulicy i spytaj za ile kupi go od Ciebie.”

Syn wrócił po 10 minutach i mówi: „Nikt nie chciał go kupić, dopiero któraś z kolei napotkana osoba zaoferowała 5 dolarów.”

„Pójdź do muzeum i pokaż im ten zegarek” - powiedział ojciec. Po kilku godzinach syn wraca rozradowany. „Zaoferowali milion dolarów za ten zegarek. Powiedzieli, że to prawdziwe arcydzieło. Jak to w ogóle możliwe...”

Ojciec odpowiedział: „Chciałem żebyś wiedział, że właściwe miejsce i właściwi ludzie docenią Twoją prawdziwą wartość. Dlatego nie pojawiaj się w niewłaściwych miejscach i nie denerwuj się kiedy zostaniesz potraktowany jak śmieć. Ci którzy poznają się na Twojej wartości będą Cię zawsze cenić, dlatego nigdy nie zostawaj w miejscu i wśród ludzi którzy nie widzą Twojej wartości.”

- Autor nieznany

17:44
4889 87c8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl