Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2020

19:55
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny vianutt nutt

March 03 2020

21:49

February 09 2020

14:02
0044 e701 500

February 06 2020

08:54
6494 e312 500
Reposted fromscared scared vianutt nutt

December 15 2019

21:05
6346 9cf9 500
One of milon icelandic lighthouses. North. 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
21:05
6275 1471 500
Reyks.  Jego najlepsza cześć. Ta, która pozwala najlepiej oglądać cuda na niebie. 
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

November 08 2019

21:30
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viahormeza hormeza
21:25
5540 caf9 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaimpressive impressive
21:24
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential viaimpressive impressive

November 07 2019

13:43
4609 3448 500
13:43
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie vianoisetales noisetales

November 06 2019

22:45
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianotoco notoco
22:41
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viarhubarbrr rhubarbrr
22:28
6080 defa
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
22:26
6572 5708 500
Reposted fromnyaako nyaako via48hrs 48hrs

October 30 2019

06:45

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viadotkliwie dotkliwie

October 28 2019

09:32
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaimpressive impressive
09:30
4507 bed4 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
09:23
8779 28f7 500
Wojciech Kuczok - "Gnój"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 via48hrs 48hrs
09:19
9272 9eaf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl