Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

14:33

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
14:32
14:27

May 25 2017

19:30
3804 4264
Reposted fromsquishi squishi viaszarakoszula szarakoszula

May 24 2017

21:48
1003 9472
20:03
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viainsanedreamer insanedreamer

May 21 2017

22:09
2390 3c80 500
Reposted fromtoolong toolong

May 20 2017

20:44
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
16:39

rosebeaches:

me: *opens a message 2 seconds after waking up* haha… i’ll reply to this later… *snoozes*

me two weeks later: wait a minute… Fuck

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaathlin athlin

May 18 2017

05:55
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
05:37
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaBetterPointOfView BetterPointOfView

May 17 2017

18:53
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastrzepy strzepy
18:52
0154 c448

Getting TIRED of your shit boy

18:49
6158 4a1e 500

awwww-cute:

Sunbathing 😍 (Source: http://ift.tt/2pdzcyp)

Reposted fromlunarbunnyren lunarbunnyren viabarock barock
18:45
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viaangeliquee angeliquee

May 15 2017

21:36
2471 435b 500
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin

May 11 2017

14:34
Reposted fromgruetze gruetze viasweetnothingg sweetnothingg
13:48
7742 091f 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
10:29

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viatoolong toolong
10:29
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl