Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

19:15
Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer

October 20 2018

14:11
we mnie
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszystko jest ok....
— król Podsiadło
Reposted fromstarryeyed starryeyed

October 19 2018

21:58
21:55
2659 d9ae 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
21:42
21:30
5596 ad7d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
21:26
Dzwonił do mnie rano, w dzień, czasami nawet w nocy i mówił podnieconym, niecierpliwym głosem: "Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć". I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Bo to ja, a nie kto inny, miałam wysłuchać opowieści o jego sukcesie, porażce, wzruszeniu, planie lub pomyśle. Jako pierwsza. Absolutnie pierwsza. I to był dla mnie prawdziwy dowód miłości. Przez sześć lat nie powiedział mi ani razu, że mnie kocha, ale za to ja słuchałam wszystkiego pierwsza. Dla mnie już do końca życia żadne "kocham cię" nie zastąpi tego "słuchaj", muszę ci coś natychmiast opowiedzieć".
— J.L. Wiśniewski "Kulminacje"
21:23
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viabanshe banshe
21:21
4123 fe82 500

grarnar-yes:

lostmyplanet:

nekobill:

jakei95:

HAHAHA

HAHAHAHAHAHAHA

You ever laugh so hard you cough up a small plane

>small plane

21:02
2629 fdc5 500

underestimatedgentl3man:

No. Fucking. Way. [UPDATE]

Yeah now I believe it.

Reposted frombwana bwana viamalinowowa malinowowa

October 18 2018

19:18

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viainsanedreamer insanedreamer
19:13
5995 5aba 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
19:12
0494 ded9 500
Reposted fromteijakool teijakool viainsanedreamer insanedreamer
19:11
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viasansespoir sansespoir

October 11 2018

23:27
end.
23:23
5257 1eef 500
Reposted fromhare hare viaPoranny Poranny
23:20
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viamefir mefir

October 10 2018

17:20
Reposted fromkonbeto konbeto viaPoranny Poranny
17:18

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viaBetterPointOfView BetterPointOfView
17:13

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl