Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2019

10:20
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin

August 29 2019

11:23
6671 c91f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrolfasolek krolfasolek

August 27 2019

22:53
0044 e701 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viairmelin irmelin
22:47
8502 571e
Reposted fromEtnigos Etnigos
22:45
8474 9968 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
22:32
4071 ddc0 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
22:31
suhaib93

Meanwhile in a Berlin metro…. The text on the bag reads:

“This text has no other purpose than to terrify those who are afraid of the Arabic language.”

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaathlin athlin

August 19 2019

20:45
1997 5b98 500
Reposted frompiehus piehus viaaura-lunaris aura-lunaris
20:44
9242 296e
Reposted fromkarahippie karahippie viainto-black into-black
20:39
20:39
3462 8e7a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viainsanedreamer insanedreamer
20:35

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx via48hrs 48hrs

August 13 2019

23:51
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
23:49
0472 e11b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
23:18
23:09
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
22:56
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viathatwasntadream thatwasntadream
22:51
0275 f755 500
Reposted fromfortytwo fortytwo viahormeza hormeza
22:50
7453 743a 500
no Bukowski znowu
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahormeza hormeza
22:48
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl