Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

14:45
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

November 08 2018

21:49
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viaitmakesmecalm itmakesmecalm
21:46
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viaitmakesmecalm itmakesmecalm
21:44
Pierwszy okres wielkiej ciszy to jeszcze łudzenie się. Śpisz z niewyciszonym telefonem przy łóżku, bo może przecież się odezwie, bo może tęskni. I tak średnio śpisz w nocy, przebudzasz się co dwie godziny by sprawdzić, czy nie przespałeś próby kontaktu. W dzień na dźwięk każdej wiadomości sms drży ci serce, a to tylko operator, tylko bank, tylko ktokolwiek inny. I mijają dni, tygodnie, miesiące i powoli dociera do ciebie myśl, że nie będzie powrotu. Że to się nie mogło tak skończyć, ale się tak kończy i nie ma instancji, do której mógłbyś wnieść zażalenie. 

I po uświadomieniu sobie nieuchronności sytuacji zaczyna się gniew, bo przecież nie zgadzasz się. (...) mieliście być razem już zawsze (...)

Nie wiem jakie fazy są dalej, te dwie jest wystarczająco trudno przetrwać. Potem może jesteś rusztowaniem na człowieka, takim mobilnym wieszakiem. Chodzisz, mówisz rzeczy, ustępujesz miejsca staruszkom w tramwaju, pracujesz i dostajesz pieniądze. I jak kiedyś ktoś cię poprosi byś powiedział coś o sobie, będziesz miał pustkę w głowie i zostanie jedno zdanie: nazywam się jakkolwiek, a mój upadek pachnie jak Black Opium.
— Idź Sobie
20:59

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viairmelin irmelin
20:58
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin
20:28
2119 b437 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
20:25
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viacreure creure
20:25
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak via48hrs 48hrs
13:31
hbd bby
— :)

November 07 2018

16:02
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

15:43
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
15:43
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viadotkliwie dotkliwie

November 06 2018

21:32
przestałam już liczyć niewykorzystane szanse i zmarnowane chwile w moim życiu.
— 23:23
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaazazel azazel
21:32
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaazazel azazel
21:31
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viaazazel azazel
21:30
It was just another bad day of bad life
— 20:21
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaazazel azazel
21:29
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
21:28
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viaazazel azazel
21:28
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl