Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

23:56
6654 3b03 500

clubpunk:

The lines and symmetry in this though. It’s pornographic 

Reposted fromsamwilson samwilson vianoisetales noisetales
23:54
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— żulczyk, mój ulubiony. jak zawsze idealny do mojej sytuacji.
17:43
9628 fea9
Reposted fromerial erial viaangeliquee angeliquee
15:30
3335 5158
Reposted frommirosia mirosia viadrunkwhipster drunkwhipster

March 24 2017

11:31
3206 40a1 500
Jup.
Reposted fromjuli juli viaxannabelle xannabelle

March 23 2017

22:14
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba
— Agnieszka Osiecka
22:14
0231 7e21
Reposted fromwsukience wsukience viatoolong toolong
22:14
20:08
9392 c798 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapleassure pleassure
20:05
2264 878e 500
Reposted fromsunlovers sunlovers viaimpressive impressive
09:18
Reposted fromnanosecond nanosecond viamidaj midaj
09:15
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viathatwasntadream thatwasntadream

March 21 2017

22:50
9351 d94a 500
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viaathlin athlin
22:46
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viacreure creure
22:45
22:45
9397 4907 500

exceptionals:

im the one deliberately killing the conversation

Reposted fromerial erial viaimpressive impressive
22:45
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaSsomething Ssomething

March 16 2017

23:54

writing-prompt-s:

A reincarnated Shakespeare, with all his memories intact, is failing high school English. His teacher claims he has absurd ideas about what Shakespeare meant in his writings.

Reposted fromerial erial viaathlin athlin
17:11
- Powiedz mi kłamstwo, Isaac. Przesuwa palcem po linii mojego ramienia. - Nie kocham cię. Nie widzi mojej twarzy, ale wszystko się skręca: rzęsy, usta, zmarszczki na moim czole. - Powiedz mi prawdę, Senna. - Nie wiem jak - odpowiadam. - Więc powiedz mi kłamstwo. - Nie kocham cię - mówię. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir
17:10
Sprawiłeś, że czułam się bardzo dobrze, a potem sprawiłeś, że czułam się bardzo źle. Więc zdecydowałam się przestać odczuwać. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl