Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

15:33
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viahormeza hormeza

March 08 2019

22:23
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viamymindneversleeps mymindneversleeps

March 07 2019

21:25
7201 7e5a
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaseaweed seaweed
21:25
3094 4130
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viafrique frique
21:00
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaprzeblyski przeblyski
20:36
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
20:35
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viaazazel azazel
20:32
2372 e74e
Reposted fromhare hare viainsanedreamer insanedreamer
20:31
9244 0660 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

March 05 2019

21:53
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianaturalginger naturalginger
21:53
9252 0db0

March 03 2019

23:57
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— Haruki Murakami
Reposted frompaniwer paniwer vianaturalginger naturalginger
23:54

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viahormeza hormeza
23:31
6962 4cef 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
23:27
7894 0f59 500
Reposted fromsoftboi softboi
23:13
2356 ff3e
22:51
1896 05b7 500

sin-sex-satan:

The ripple effect

Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
22:44
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viatwice twice

March 01 2019

11:06
10:23
6583 8537 500
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl