Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

14:36
3369 7558 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaphilomath philomath
14:35
9980 673d
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
14:34
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaangeliquee angeliquee
14:34

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaangeliquee angeliquee

April 22 2018

21:28
2120 72e0
Reposted fromnoaction noaction viapleassure pleassure

April 13 2018

17:34
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.

March 22 2018

09:25
7711 b778 500

cap-kira:

thedarkestlove:

Everytime you see this little boy with money, reblog it. Money will come your way ☺️

These money things work every single time

March 12 2018

06:02
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoolong toolong

March 08 2018

19:36
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viamendacious mendacious

March 04 2018

23:25
7132 9325 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viapleassure pleassure

February 28 2018

00:24

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

00:22

February 23 2018

01:00
00:58
3902 a854
00:56
4095 29d8 500

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

Reposted fromLittleJack LittleJack viastormymind stormymind

February 15 2018

22:05
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viakochajmnie kochajmnie
21:47
7209 45b6 500
Reposted fromblotind blotind via2708 2708

February 08 2018

23:56
7600 a5d1
19:43
8698 0ade
19:41
8963 8f7e 500
Reposted fromoll oll viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl